Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 realizuje projekt "ADAPTON".Okres realizacji październik  2018 - wrzesień 2020

Głównym celem projektu ADAPTON jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 100 osób (55kobiet/45mężczyzn) niepełnosprawnych
(z zaburzeniami psychicznymi) w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) 55 kobiet i 45 mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

W ramach wsparcia zapewniamy:


I. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze społecznym obejmujący:

 • 40 godzin wsparcia indywidualnego (w tym 5 godzin wsparcia w zakresie DIAGNOZY NOZOLOGICZNEJ, 10 godzin wsparcia psychologicznego w zakresie DIAGNOZY PROBLEMOWEJ, 10 godzin wsparcia - opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej, 5 godzin wsparcia motywującego w formie wzbudzania wewnętrznej motywacji, 10 godzin indywidualnego planu działania (IPD).
 • 60 godzin indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills
 • 16 godziny wsparcia grupowego w formie specjalistycznych warsztatów  "Rozwój kompetencji interpersonalnych."

II. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze edukacyjnym obejmujący:

 • 24 godziny wsparcia grupowego w formie szkolenia warsztatowego w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy
 • 20 godzin wsparcia w formie coachingu indywidualnego dotyczącego tzw. kompetencji kluczowych m.in.: interpersonalnych, społecznych oraz przedsiębiorczych
 • 150 godzin szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych

III. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zawodowym obejmujący:

 • 10 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy
 • 6 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym

IV: Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zdrowotnym obejmujący:

 • 15 godzin pogłębionego wsparcia psychologicznego lub psychoterapeutycznego.

Zapewniamy uczestnikom projektu materiały, pokrycie kosztów dojazdu, wyżywienie na szkoleniach, sprzęt w salach jeśli wymaga tego program zajęć, pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na udział w projekcie oraz ubezpieczenia NNW.

Cała ścieżka reintegracyjna dla osoby z wykorzystaniem czterech programów: społecznego, edukacyjnego, zawodowego i zdrowotnego będzie trwała maks.18 miesięcy.

 

Jeśli jesteś osobą zamieszkująca na terenie województwa Lubelskiego, niepracującą, nieaktywną zawodowo oraz doświadczasz problemów psychicznych zgłoś się do biura projektu w Lublinie lub zadzwoń a my skontaktujemy się z Tobą!

 

KONKRETNE WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW


- stypendium stażowe - ok 1800,00 brutto / osoba x 6 miesięcy

- stypendium szkoleniowe – 1281,00  brutto / osoba 8,54 zł brutto

- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi - ok. 180,00 / osoba 15 zł


- zwrot kosztów przejazdu za dojazdy na szkolenie i staże do ok. 500,00 / osoba 20 zł

- opłacone badania lekarskie


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego u uczestnika/uczestniczki projektu
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczanie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia
 5. Załącznik nr 5 - Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych
 6. Regulamin uczestnictwa w projekcie ADAPTON
 7. Deklaracja uczestnictwa ADAPTON
Zal_1_Formularz_zgłoszeniowy.pdf
Zal_2_Oświadczenie_o_występowaniu_trudności_w_zakresie_zdrowia_psychicznego.pdf
Zal_3_Oświadczenie_status_na_rynku_pracy.pdf
Zal_4_Oświadczenie_o_dostarczeniu_dokumentów.pdf
Zal_5_Oświadczenie_uczestnika.pdf
Regulamin rekrutacji _ADAPTON.pdf
Deklaracja_uczestnictwa_ADAPTON.pdf

Biuro projektu
ul. Lubartowska 9/3/A
20-115 Lublin
Godz. otwarcia od pn.-pt. w godz.  8.30 - 16.30
Telefon: 513 787 166
E-mail:  adapton.wspolnota@gmail.com