Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020 realizuje projekt "Wspólnota Aktywności i Kompetencji".


Okres realizacji kwiecień 2018 - luty 2020

Głównym celem projektu Wspólnota Aktywności i Kompetencji jest integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) 55 kobiet i 45 mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.


W ramach wsparcia zapewniamy:


I. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze społecznym obejmujący:

 • 35 godzin wsparcia indywidualnego (w tym 25 godzin wsparcia psychologicznego i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 5 godzin doradztwa zawodowego  i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracyjnej, 5 godzin wsparcia motywującego w formie wzbudzania wewnętrznej motywacji.
 • 60 godzin indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego oraz life coachingu w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills
 • 30 godziny wsparcia grupowego w formie specjalistycznych warsztatów  "Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych"

II. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze edukacyjnym obejmujący:

 • 24 godziny wsparcia grupowego w formie szkolenia warsztatowego w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy
 • 20 godzin wsparcia w formie coachingu indywidualnego dotyczącego tzw. kompetencji kluczowych m.in.: interpersonalnych, społecznych oraz przedsiębiorczych
 • Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych

III. Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zawodowym obejmujący:

 • 10 godzin indywidualnego pośrednictwa pracy
 • 6 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym

IV: Program reintegracji społeczno-zawodowej o charakterze zdrowotnym obejmujący:

 • Pogłębione wsparcie psychologiczne lub psychoterapeutyczne - obecność wsparcia oraz liczba godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb UP.

Zapewniamy uczestnikom projektu materiały, pokrycie kosztów dojazdu, wyżywienie na szkoleniach, sprzęt w salach jeśli wymaga tego program zajęć, pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na udział w projekcie oraz ubezpieczenia: OC i NNW.

Cała ścieżka reintegracyjna dla osoby z wykorzystaniem czterech programów: społecznego, edukacyjnego, zawodowego i zdrowotnego będzie trwała maks.18 miesięcy.


Jeśli jesteś osobą zamieszkująca na terenie województwa Lubelskiego, niepracującą, nieaktywną zawodowo oraz doświadczasz problemów psychicznych zgłoś się do biura projektu w Lublinie lub zadzwoń a my skontaktujemy się z Tobą!


KONKRETNE WSPARCIE FINANSOWE DLA UCZESTNIKÓW


- stypendium stażowe - ok 1795,00 brutto / osoba x 6 miesięcy

- stypendium szkoleniowe - 1110,20 brutto / osoba


- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi -  ok. 180,00 / osoba


- zwrot kosztów przejazdu za dojazdy na szkolenia miękkie i staże do ok. 500,00 / osoba

- opłacone badania lekarskieDOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Załącznik nr 1 -  Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o występowaniu trudności w zakresie zdrowia psychicznego u uczestnika/uczestniczki projektu
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczanie o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia
 5. Załącznik nr 5 - Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych
 6. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wspólnota Aktywności i Kompetencji
Regulamin_WAiK_261118.pdf
Deklaracja_uczestnictwa_261118.pdf
Zal_1_261118.pdf
Zal_2_261118.pdf
Zal_3_261118.pdf
Zal_4_261118.pdf
Zal_5_261118.pdf

OZNACZENIE MIEJSCA STAŻOWEGO POWINNO BYĆ WYDRUKOWANE W KOLORZE W FORMACIE A3

plakat EFS poziom.pdf
Biuro projektu
ul. Lubartowska 9/3/A
20-115 Lublin
Godz. otwarcia od pn.-pt. w godz.  8.30 - 16.30
Telefon: 513 787 166
E-mail: waik.fras.wspolnota@gmail.com