PROJEKT EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA

W dniu 02.04.2019 zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia:

1. I część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: "Rozwój kompetencji interpersonalnych"
2. II część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy – warsztaty prowadzone w duecie trenerskim
3. III część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych stwierdzonych w IPD/IŚR

WYNIKI: http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1174387


PROJEKT KOMPETENTNI ZAWODOWCY

W dniu 02.04.2019 zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia:

1. I część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: "Rozwój kompetencji interpersonalnych"
2. II część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy – warsztaty prowadzone w duecie trenerskim
3. III część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych stwierdzonych w IPD/IŚR

WYNIKI: http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1174389