Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-2020

1) Wspólnota Aktywności i Kompetencji
W dniu 31.07.2019 zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe w ramach projektu Wspólnota Aktywności i Kompetencji
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1196829
Dziękujemy za złożone oferty
2) Kompetentni Zawodowcy
Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe w ramach projektu Kompetentni zawodowcy 
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1197112
Dziękujemy za złożone oferty
3) Ekspress do zatrudnienia
Zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe w ramach projektu Ekspress do zatrudnienia
LINK: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1197113
Dziękujemy za złożone oferty