Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota


Wspólnie realizujemy projekty o charakterze społecznym, wspierające procesy rehabilitacji i reintegracji zawodowej

Cel projektu

Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-g951/20
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
Beneficjent: CERTES Sp. z o.o. / Partner: Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota
Okres realizacji: 1/12/21 - 30/06/22 / Dofinansowanie: 1 828 663,55 PLN

Cel projektu

Projekt realizowany w okresie III 2021-VI 2022 na terenie wybranych gmin województwa mazowieckiego tj. gmin poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 100 osób dorosłych (60 K,40 M), które zamieszkują w województwie mazowieckim na terenie gmin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 100% UP stanowią osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 15% - Osoby z niepełnosprawnościami. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społ.-zaw. min. 80% spośród 100 uczestników projektu tj. osób dorosłych (60 K, 40 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w województwie mazowieckim na obszarach gmin poniżej progu defaworyzacji poprzez zwiększenie potencjału społecznego i zawodowego uczestników projektu dzięki objęciu ich kompleksową ścieżką reintegracji (zajęcia aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym) w okresie 01.03.2021- 30.06.2022.

Grupa docelowa

60 pełnoletnich kobiet i 40 mężczyzn zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego w gminach: Parysów, Gostynin (gmina wiejska), Sanniki, Garbatka-Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Łosice, Platerów, Czerwonka, Maków Mazowiecki, Rzewnie, Szelków, Baranowo, Czarnia, Goworowo, Brok, Małkinia Górna, Zaręby Kościelne, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Słubice, Wyszogród, Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska), Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa, Iłża, Jedlnia-Letnisko, Przytyk, Skaryszew (miasto), Skaryszew (gmina wiejska), Wierzbica, Wolanów, Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc (gmina wiejska), Zawidz, Chlewiska, Jastrząb, Orońsko, Mirów, Szydłowiec (miasto), Szydłowiec (gmina wiejska)

Uczestnicy projektu

100% osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
100% osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji określonych w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego
Osoby z niepełnosprawnością - min. 15%
100% osoby pozostające bez zatrudnienia
Osoby korzystające z PO PŻ - min. 10% UP


    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.