Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota


Wspólnie realizujemy projekty o charakterze społecznym, wspierające procesy rehabilitacji i reintegracji zawodowej

 

AGREGATOR MIEDZYPOKOLENIOWY - międzypokoleniowe centrum edukacyjne w Lublinie


Projekt jest realizowany w ramach programu „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”

Zadanie jest finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Numer oferty:  MCE/2022/134

Działania w ramach projektu:


W ramach projektu wsparciem i współpracą w ramach działalności ośrodka miedzypokoleniowego zostanie objętych ok. 100 osób, mieszkańców województwa lubelskiego. Będą oni mieli szansę angażowania się równolegle w różne przedmiotowe działania. Wsparciem w zakresie spotkań dot. nowinek technologicznych zamierzamy objąć min. 75 seniorów. W ramach konsultacji planowane jest udzielenie min. 80 porad w przedmiotowym zakresie merytorycznym. W trakcie projektu zostaną zorganizowane 3 wyjazdy edukacyjne dla 75 seniorów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W ramach realizacji projektu planujemy : 
 1. Uruchomienie platformy edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami jako instrumentu na stałe działającego w ramach oferty fundacji i ośrodka działań międzypokoleniowych.
 2. Wyprodukowanie i uruchomienie 15 kursów e- learningowych ułatwiających seniorom funkcjonowanie w zmieniającym się społeczeństwie informacyjnym:
  • Poruszanie się i szukanie informacji w sieci 
  • Bankowość online 
  • Zakupy w sieci 
  • Cyberbezpieczeństwo- podstawowe zasady 
  • Media społecznościowe i narzędzia komunikacji 
  • Bazy i archiwa otwarte dla wszystkich 
  • Darmowe aplikacje i narzędzia ( np. do obróbki zdjęć, tworzenia materiałów internetowych) 
  • Tworzenie cyfrowego archiwum rodzinnego 
  • Kultura w sieci serwisy obejmujące (film , teatr, wirtualne zwiedzanie, itp.) 
  • E- zdrowie platformy i aplikacje 
  • Ciekawe aplikacje hobbistyczne i informacyjne 
  • E-obywatel 
  • Serwisy i aplikacje przydatne na terenie miast w tym na przykładzie Lublina
  • Podstawy języka angielskiego na wycieczce i w podróży
  • Aplikacje i serwisy turystyczne i krajoznawcze


15 bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przewidzianym w projekcie.

Wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik

 1. Pierwszy wyjazd: 09/12/2022
 2. Drugi wyjazd: 13/12/2022
 3. Trzeci wyjazd: 15/12/2022
W trakcie wyjazdu wszyscy uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NNW oraz wyżywienie.

Harmonogram

09/12/22

Harmonogram

13/12/2022

Harmonogram

15/12/2022

 Centrum Współpracy Międzypokoleniowej


fras.wspolnota@gmail.com